Speciální aplikace

Počítadlo zákazníků MenCount je dalším z námi vyvinutých systémů. Nejde o klasickou aplikaci kamerových systémů, spíše se jedná o samostatné zařízení určené pro markety, počítající aktuální počet osob v marketech na základě jednoduchého algoritmu.

V marketech, kde jsme systém MenCount nainstalovali, se stal velmi efektivním nástrojem poskytující cenná data pro management, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů (efektivity práce) a celkové efektivnosti prodeje marketu, např. v návaznosti na nejrůznější reklamní akce, apod.

Celý systém je navržen tak, že jej lze použít i při počítání návštěvníků, pasažérů na nejrůznějších veletrzích, výstavách, apod. Zkrátka všude tam, kde je třeba monitorovat počty osob.

Funkce a vlastnosti zařízení „MenCount“:

 • počítání procházejících osob v reálném čase
 • rozlišení směru chůze osob – ven a dovnitř a následné přičítání nebo odečítání osob
 • připojení na PC síť, vlastní IP adresa, rozsáhlé možnosti nastavení
 • webové rozhraní pro export výsledků do formátu POS import, CSV, HTML, XLS
 • detekce nákupních vozíků a jejich vyřazení z výsledku
 • detekce osob menších než 140cm (dětí) a jejich vyřazení z výsledku (lze vypnout)
 • vnitřní paměť pro posledních 1000 výsledků
 • funkce watchdog
 • možnost zamezení změn konfigurace heslem
 • bezúdržbový a dlouhodobě spolehlivý provoz

Součástí systému je:

 • snímací rám s termosenzory a vyhodnocovací elektronikou
 • zdroj pro napájení rámu s adaptérem PoE
 • UTP kabel pro připojení k PC síti