Speciální aplikace - Kamerové systémy pro kasina a herny
 

§ 37 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách stanoví, že: Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Bližší podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů stanoví ministerstvo právním předpisem.“

Vyhláška ministerstva financí ze dne 26. listopadu 1998 o podmínkách a uchovávání záznamů v kasinu, na základě §50 odst. 2 výše jmenovaného zákona, pak stanoví kvalitu a rozsah monitoringu v kasinech, a to co do kvality záznamu, monitorovaných míst, přístupu osob k záznamům, evidenci, apod.

V kasinech, jak je výše patrno, je kladen velký důraz na kamery s velmi vysokým rozlišením, dobrou zobrazovací schopností i v potemnělých prostorách a zejména na uchovávání záznamů.

Uchovávání záznamů je u tzv. živých her požadováno v délce 90 dní, u her elektronických (elektronická ruleta a jiné hry neovládané člověkem) pak 60, resp. dle chystané úpravy legislativy 70 dní a porušení této povinnosti vede vždy k pokutě, opakované porušení, k odebrání licence. Uchovávání záznamů z prostor nestanovených zákonem je libovolné, většinou v rozsahu 7 – 14 dní.

Právě pro kasina vytvořila naše firma specifickou aplikaci kamerových systémů, spočívající ve  speciálně vyvinutém softwaru. Celý software byl navržen výhradně pro použití v kasinech a prošel několikaletým vývojem. Dnes velmi spolehlivě funguje v celé řadě kasin v ČR (viz. sekce Reference).


Software plní tu úlohu v kamerovém systému, že lze pomocí něj nastavit délku archivace pro každou z kamer systému zvlášť a zároveň automaticky maže záznamy nad stanovený počet dní.  Odpadá tak nutnost pořizování velkokapacitních a finančně nákladných kamerových serverů, kde by se každá kamera zaznamenávala 90 dnů, aby bylo vyhověno liteře zákona.

Samotný software je pouze součástí kamerového systémů, dalším bezpečnostním prvkem jsou tzv. RAID pole disky, kdy je záznam z kamer zachycován duplicitně pomocí řadiče na dva disky. V případě poruchy jednoho z disků tak nedojde ke ztrátě dat a celý systém dál funguje bez jakýchkoliv omezení. Kasina tak nemusí čelit hrozbě pokuty, resp. odebrání licence.

Samozřejmostí námi dodávaného kamerového systému do kasin jsou kamery s velmi vysokým rozlišením, zobrazující detaily jako např. hodnota a barva karet hráčů. Kamery jsou dále vybaveny IR přisvícením, zabezpečujícím dobrou viditelnost i při špatných světelných podmínkách.